Про організацію
Експертні матеріали
Видання
Проекти
Заходи
??????i ?????????
????? ?????

 ????????
???? ?i?????????
???? ??????? ?????????
???????? ???????? ?????????? ??????
???? ??????

Uniter

???? ??i??? ???i????

?????? ? ?????i: i???????i???-????i?????? ??????
???????????? ??????
 ????? ??????????????? ?????????
 ????? ??????????????? ?????????
 ????? ??????????????? ?????????
ЗАХОДИ :.
11-03-2010 || 18:08
“Україна: рік після виборів-2006. Моніторинг регіонів”

Проект “Україна: рік після виборів-2006. Моніторинг регіонів” є ініціативою Лаборіторії законодавчих ініціатив, Громадянської мережі ОПОРА та Комітету виборців України, що була започаткована за рік після парламентських та місцевих виборів 2006 року. 

Мета проекту - ініціювання періодичного, методологічно обгрунтованого, багатоінструментального моніторингу українських регіонів, регіональної політики і впливу на неї громадянського суспільства з метою забезпечення вищого рівня поінформованості суспільства, а також кращого розуміння процесів, які відбуваються в країні на регіональному рівні та їх впливу на рівень національний. Моніторинг ставить за мету аналіз динаміки та тенденції регіонального розвитку.

Завдання проекту - відстеження рівня і якості відносин політичної влади та громадянського суспільства, давати відповідь викликам децентралізації, яка відбуватиметься в контексті конституційної реформи та сприяти подоланню наслідків політичних спекуляцій у питаннях єдності України.

Демократичне суспільство – це суспільство інформованих діяльних громадян. Проект “Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів” дає українцям розуміння суспільно-політичних процесів на всьому укранському просторі. Це незаангажовані у владу чи політику моніторингово-аналітичні звіти та їх порівняльних аналіз, які є узагальненням оцінки процесів у 10 регіонах України.

Демократичне врядування – це адекватний зворотній зв’язок між урядовцями і громадянами, прозорість і відповідальність влади. Метою такого зв’язку є покращення управлінських послуг і роз’яснення логіки політики для громадян, а проект “Україна: рік після виборів. Моніториг регіонів” дає також можливість порівняти управлінські практики та досвіди різних регіонів України, стимулювати конструктивну конкуренцію між регіонами та обмін досвідом.

Реальна політика – це процес, в межах якого політичні партії та лідери пропонують програми і рішення, а не вдаються до популізму, виконують передвиборчі обцянки, є підзвітні та підконтрольні виборцям. Проект “Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів” є продовженням громадської кампанії “Усвідомлений вибір-2006” і дає можливість для аналізу політичних процесів через призму регіональних політичних подій і явищ. Моніторинг дає змогу розглядати перспективи національних політичних еліт через оцінку та аналіз процесів у регіональних елітах.

Демократія участі – це вплив громадян на політичні процеси та рішення в державі. Проект “Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів” – спроба оцінити активність громадянського суспільства, ефективність громадської дії, проаналізувати кризові явища і показати кращі досвіди. Це можливість на всеукраїнському фоні ще раз дослідити проблему незалежності регіональних ЗМІ та розвитку медіаринку.

Бізнес-клімат – це атмосфера, яка сприяє розвиткові приватної ініціативи, довірі до держави, її фінансової та судової системи, відсутності корупції. Проект “Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів” є можливістю проаналізувати підприємницький потенціал регіонів України, спроможність і бажання державної влади сприяти розвиткові приватної підприємницької ініціативи. Це спроба побачити слабкі та сильні місця судової системи, приклади корупційних діянь, конфліктів інтересів.

У реалізації проекту взяли участь регіональні партнери: Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу (Луцьк), Центр досліджень регіональної політики (Суми), Слобожанський регіональний центр (Харків).

Проект здійснювався у 10 регіонах: Волинській, Львівській, Вінницькій, Одеській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській та Херсонськиій областях України.

На першому етапі реалізації проекту було здійснено підготовку наративних моніторингово-аналітичних звітів у десяти областях України за чотирьома позиціями: влада і політика; громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, бізнес клімат. Звіти обговорювалися в кожній з областей. Фінальний звіт проекту є аналітичним узагальненням висновків на підставі усіх регіональних звітів.

Наступні етапи проекту включатимуть як розширення географії проекту, так і розширення інструментарія моніторингу.

Регіональні звіти:

 м. Суми (регіональний звіт)

м. Харків (регіональний звіт)

м. Донецьк (регіональний звіт)

м.Чернігів (регіональний звіт)

м.Черкаси (регіональний звіт)

м.Вінниця (регіональний звіт)

м.Львів (регіональний звіт)

м.Луцьк (регіональний звіт)

м.Одеса (регіональний звіт)

м.Херсон (регіональний звіт)

Проект здійснювався за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Контакти:

Керівник проекту –  Ігор Когут, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив –  kohut@laboratory.kiev.ua

Координатор моніторингу – Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих ініціатив – oleksandr@laboratory.kiev.ua

Регіональний менеджер моніторингу -  Андрій Когут, Громадянська мережа ОПОРА - andriy@kohut.in.ua

 ????i? ??? ????? ??????  ??????
? 2003 - 2012. ?????????? ???????????? ?????????
???????? ???????? Stearling Studio


 ?????
  RSS    

 

 ??????i ???????
??????? ?? ???? ?????????ОЇ ????? ??ЛІ?????? ???ДІ?

??????? ?? ???? ????? ??????i??? ??????i????? ????????

??????:
?. ???, 04071,
???. ????i? ??? 33, ??. 8.

???: (044) 531 37 68;
????: (044) 425 25 33;

e-mail: info@laboratory.kiev.ua

?? ??????? ????i??? View English materials ??????? ?? ??????? ????i???